Erecode Waddenzee

De Waddenzee is een kwetsbaar natuurgebied. De Waddenzee wordt door de vereniging Wadvaarders omschreven als “ een unieke wildernis”. Een omschrijving waar Vela Sailing het van harte mee eens is! De kwetsbaarheid van de Waddenzee betekent ook dat wij verantwoord met haar moeten omgaan. Om deze reden is de Erecode Waddenzee ontwikkeld. Van iedereen die geniet van het Wad wordt verwacht dat hij of zij de Erecode naleeft. Daarom vindt u in de boordboeken aan boord van onze schepen een folder met daarin de volledige Erecode zoals die voor iedereen die zich op het Wad bevindt geldt.

 • Brakzand September 2017
  Brakzand September 2017

De hoofdlijnen van de Erecode zijn:

Vogels:

 • Als je droogvalt, geef dan eerst de vogels de gelegenheid te foerageren. Ga pas van boord als de vogels verdwenen zijn.
 • Zorg dat u bij opkomend water weer op tijd terug bent, zonder de vogels te verstoren.
 • Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit.
 • Als de eerste vogels opvliegen, komt u te dichtbij.
 • Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar.
 • Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen.
 • Vaar niet dicht langs hoogwatervluchtplaatsen.
 • Ga er niet ankeren.
 • Loop rond hoogwater niet naar groepen vogels toe.

Zeehonden:

 • Blijf uit de buurt van rustende zeehonden.
 • Loop er zeker nooit naar toe.
 • Zodra één zeehond zijn kop opsteekt, komt u te dicht bij de groep.
 • Vaar niet dicht langs steile oevers waar zeehonden rusten.
 • Ga hier niet in de buurt ankeren of droogvallen.

Wat vanzelf spreekt:

 • Houd uw hond aangelijnd.
 • Niet aan het schip werken met verf, olie, diesel, oplosmiddelen.
 • Geen harde muziek, luide radio of marifoon.
 • Niet met onnodig motorgeweld proberen los te komen.
 • Vaar zonder hoge hekgolven.
 • Gebruik geen onnodige felle verlichting.
 • Gooi geen afval overboord.
 • Niet vliegeren.

Tot slot:

 • Goed zeemanschap gaat boven alles.
 • Vaar met een actuele hydrografische kaart.
 • Mijd de gebieden die gesloten zijn op grond van artikel 17 en andere regelgeving.
 • De schipper is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn opvarenden.
 • Bij een wandeling op het Wad geldt de Provinciale Wadloopverordening (1996). Passeer dus geen geulen dieper dan kniehoogte, dat is gevaarlijk. Groepen groter dan 7 personen mogen niet verder van hun boot gaan dan 500 meter (artikel 5e).
 • Val niet te lang achter elkaar op dezelfde plaats droog: maximaal twee tot drie tijen.